Mūsu partneri

Sākt sadarbību...  

 

Dalība Eiropas Sociālā Fonda projektos

PROJEKTA NOSAUKUMS
«Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos»
Projekta numurs: 8.5.1.0/16/I/001

PROJEKTA MĒRĶIS IR: palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.
Vairāk par projektu lasiet lddk.lv